Zagęszczanie gruntów

Należy tutaj wymienić walec, zagęszczarki i ubijarki i ubijaki.

Bardzo często bywa, że grunt, na którym chcemy np. wyłożyć kostkę, czy wylać asfalt, jest zbyt sypki i za mało stabilny, by móc to wykonać bezpiecznie i z długotrwałym skutkiem. Wówczas należy go odpowiednio zagęścić, tj. ubić i wyrównać.

Służą do tego również odpowiednie maszyny. Jedną z najbardziej znanych i najpowszechniej stosowanych, jest walec. Działa on poprzez silny nacisk na powierzchnię sztywnych bądź tzw. podatnych kół - wałów - w czasie jazdy.

Jest wiele kryteriów, według których możemy podzielić walce na różne typy, jak np. oddziaływanie na podłoże (wyróżniamy tu walce statyczne i wibracyjne), sprężystość wałów (walce stalowe i ogumione), kształt wałów (walce gładkie, okorkowane, tarczowe, sieciowe, kompaktory), liczba i usytuowanie wałów (walce jednowałowe, dwuwałowe dwuosiowe, trzywałowe trzyosiowe, trzywałowe dwuosiowe, czterowałowe dwuosiowe), napęd (walce ręcznie prowadzone, przyczepne, samojezdne, zdalnie sterowane), czy też konstrukcja ramy (walce sztywne, przegubowe, kombinowane, specjalne).

W zależności od rodzaju podłoża i wykonywanych zadań, stosuje się różne rodzaje walców. Bywa, że dodatkowo przy walcach stosuje się lemiesz, dawniej używano przy nich niekiedy zrywaków (osprzęt właściwy zrywarkom lub równiarkom). Inną maszyną budowlaną stosowaną w celu zagęszczenia gruntu, jest zagęszczarka, która działa na podłoże za pomocą wibracji. Najważniejszym elementem zagęszczarki jest płyta metalowa, pobudzana przez układ wibracyjny, napędzany silnikiem - spalinowym lub elektrycznym. Zagęszczarka jest urządzeniem niezbędnym podczas drobnych robót budowlanych, takich, jak np. przygotowywanie podłoża pod kładzenie przewodów lub kostki brukowej, naprawa dróg lub prace w miejscach trudno dostępnych dla innych maszyn, np. walca.

Przy zagęszczaniu gruntu używa się również ubijaków, urządzeń do dynamicznego zagęszczania podłoża. Dzielimy je na swobodnie spadające, spalinowe (ciężkie i lekkie), wibracyjne (zasilane silnikiem elektrycznym bądź spalinowym) i pneumatyczne.